Πιθανότητα - Τα βασικά

Μετρώντας αποτελέσματα

Ομοίως πιθανά αποτελέσματα