Κατασκευές

Το παρακάτω δίνει μια λίστα με όλες τις κατασκευές που απαιτούνται για εξετάσεις Junior και Leaving Certificate:

Κατασκευή Circumcenter και Circumcircle

Κατασκευή εφαπτομένης σε κύκλο σε σημείο Α

Κατασκευή παραλληλόγραμμου

Κατασκευή ορθοκεντρικού τριγώνου

Κατασκευή Incenter και Incircle

Κατασκευή γωνίας 60 μοιρών

Κατασκευή κεντροειδούς ενός τριγώνου

Κατασκευή τμήματος γραμμής μήκους τετραγωνικής ρίζας 2 μονάδων

Κατασκευή τμήματος γραμμής μήκους τετραγωνικής ρίζας 3 μονάδων