Γεωμετρία - Τα βασικά

Τα 5 Αξιώματα

-------------------------------------------------- -----------------------------------------------

Το παρακάτω δίνει μια λίστα με όλα τα θεωρήματα, τα αξιώματα, τα σωστά που απαιτούνται για τις εξετάσεις Junior και Leaving

Το παρακάτω δίνει μια λίστα με όλες τις κατασκευές που απαιτούνται για εξετάσεις Junior και Leaving Certificate:

-------------------------------------------------- -----------------------------------------------

-------------------------------------------------- -----------------------------------------------

Θεωρήματα 4, 6, 9, 14 και 19

Θεώρημα 4:

(Οι γωνίες σε ένα τρίγωνο προστίθενται σε 180)

Θεώρημα 6

(Εξωτερική γωνία = άθροισμα δύο εσωτερικών αντίθετων γωνιών)

Θεώρημα 9

(Τα αντίθετα και οι γωνίες ενός παραλληλόγραμμου είναι ίσες)

Θεώρημα 14

(Θεώρημα του Πυθαγόρα)

Θεώρημα 19

(Γωνία στο κέντρο ενός κύκλου = διπλή γωνία στον κύκλο)

-------------------------------------------------- -----------------------------------------------

Διευρύνσεις

Μεγέθυνση ενός τριγώνου

-------------------------------------------------- -----------------------------------------------

Μετασχηματιστική Γεωμετρία

Μεταφράσεις, Κεντρική Συμμετρία, Αξονική Συμμετρία, Περιστροφική Συμμετρία