Περιοχή και όγκος

Η περιοχή ενός ορθογωνίου

Περιοχή και περίμετρος των 2D σχημάτων

Ερώτηση περιοχής και περιμέτρου

Η περιοχή ενός παράλληλου προγράμματος

Όγκος και επιφάνεια 3 τρισδιάστατων σχημάτων

Ερώτηση περιοχής και όγκου